Pénzügyi, szervezetfejlesztési, stratégiai és vezetői tanácsadás

Név:                      Horváth Gábor

Telefon:                +36 ⁠30 3501499

E-mail:                  horvath.gabor@titarra.hu

Honlap:                www.linkedin.com/in/horvath-gabor-titarra

 

Multinacionális környezetben, azon belül is a pénzügyi szektorban szerzett közel huszonöt éves vezetői, pénzügyi, szervezet- és üzletfejlesztési tapasztalattal 2021-ben indítottam útjára a Titarra Consultingot.

Az elmúlt 25 évben 

– Több magyar tulajdonú vállalat esetében támogattam a tulajdonosokat cégeik generációváltásában. Aktívan részt vállaltam a generációváltás megtervezésében, és előkészítésében, valamint a generációváltás napi szintű „lebonyolításában”.

– Üzletfejlesztés keretében segítettem a partnereimnek az értékesítési eredményeik javításában vagy új termék bevezetésében a piackutatástól, a termékpozícionáláson keresztül egészen az első értékesítési kampány lebonyolításáig és a kiértékelésig.

– Számos vállalat esetében közreműködtem szervezet-fejlesztésben, illetve a szervezetbővítésben, amely során egy előre kitűzött cél elérése érdekében – pl. hatékonyságjavítás, akvizíció, létszámbővítés vagy akár az eredményesség javítása – egy vállalat struktúrájának az újragondolásában vagy átalakításában, bővítésében vagy akár egyszerűsítésében volt szerepem.

– Személyes konzultációk keretében a korábban közép- és felsővezetői tapasztalataim átadásával járultam hozzá ügyfeleim közép- és felsővezetőinek vezetői fejlesztésében.

– A tulajdonosok vagy akár vezetők számára kiemelt fontosságú a tényalapú döntéshozatal, valamint a napi üzletmenet folyamatos nyomon követése és a valós döntési pontok feltárása. Ennek megteremtése érdekében kialakítom és bevezetek olyan vezetői eszközöket (pl. CRM, riport rendszerek), amelyek a tulajdonosi és vezetői információkat pontosan és megfelelő időben juttatják el a döntéshozóhoz.

– Akár telephelybővítést, akár cégvásárlást vagy új/nemzetközi piacra lépést tervez egy vállalat fontos a stabil pénzügyi háttér feltérképezése és kialakítása. Ilyen tranzakciók előkészítése és megtervezése során tudom az ügyfeleim rendelkezésére bocsátani a több éves projekt manageri és projektfinanszírozásban szerzett szakmai és vezetői tapasztalataimat.

– Egy vállalat hatékonyabb és nyereségesebb működéséhez vagy egy új piaci kihíváshoz való alkalmazkodásához kifejezetten fontos, hogy a vezetők és a tulajdonosok tényszerű ismeretekkel rendelkezzenek saját vállalatuk pozícióiról, folyamataikról erősségeikről, illetve fejlesztendő területeiről. Ennek megteremtése érdekében vállalom cégek vagy cégcsoportok pénzügyi, folyamatszintű vagy szervezeti átvilágítását. Az átvilágítás során teljeskörűen feltérképezem a vállalatot vagy a vállalat részterületeit, feltárom a cég valós helyzetét, és javaslatot teszek a fejlesztendő területek megerősítésére.

– Feladataim keretében foglalkozom cégértéknöveléssel, amikor feltérképezem a vállalat értéknöveléséhez szükséges lépéseket, és konkrét cselekvési tervet dolgozok ki a tulajdonosok részére.